Propostes educatives a partir del llibre

A continuació es presenten una sèrie de propostes educatives que sorgeixen arran del llibre. L’objectiu d’aquestes propostes és acostar a infants, adolescents i adults la mirada dels ecofeminismes a les diferents problemàtiques socioambientals del nostre planeta tot creant espais i temps per reflexionar i prendre consciència de la necessitat de donar prioritat a la vida i la seva diversitat. 

Propostes per:

  • Educació Infantil i Primària
  • Educació Secundària i Batxillerat
  • Biblioteques / Llibreries

Tallers d’Educació Ambiental Ecofeminista i per la Justícia Global

Tallers per la Coeducació

Espectacle de la Libel·lulina.

Col·loquis i debats del llibre Libel·lulina

Totes les propostes neixen a partir del llibre “Libel·lulina. 8 històries de dones que cuiden de la vida del planeta” adaptant el contingut a l’edat i l’etapa educativa. Els objectius principals de totes les propostes educatives són els següents:

  • Descoberta de referents femenins i lluites liderades per dones
  • Comprensió de  les multirealitats
  • Empatia, pensament crític, re-apendre a mirar i a sentir
  • Reflexió, diàleg i creativitat
  • Propostes de continuïtat
Espectacle libelulina
Presentació col·loqui Libel·lulina.

Educació Primària

Taller “Descobrint la Libel·lulina i les seves amigues”

S’escollirà una història que apareix al llibre, segons l’interès de les/els mestres del grup per a tractar unes temàtiques o altres. Amb el suport d’elements visuals i la col·laboració de tot l’alumnat, es presentarà el personatge de la Libel·lulina i s’explicarà el conte així com es donarà a conèixer la contribució de la dona protagonista de la història a la problemàtica tractada. Un cop explicada la història els infants podran reflexionar i mitjançant una dinàmica per grups cooperatius hauran de posar-se en acció i en la pell de les persones que protagonitzen la història. Finalment, s’acabarà la proposta educativa amb una dinàmica d’expressió plàstica.

Cada cicle educatiu té associat un conte o temàtica que per contingut es creu que pot ser la més interessant de treballar. Segons l’etapa educativa, durant el taller s’aporta informació addicional, així com es generen espais de reflexió i debat.

Recomanat per: Cicle Infantil, Cicle Infantil, Cicle Mitjà i Cicle Superior

Col·loqui sobre el llibre “Aprofundim en el fascinant món de la Libel·lulina”

Taller que es proposa un cop els alumnes ja han llegit una o diverses històries del llibre il·lustrat. A partir d’una dinàmica de compartir les sensacions i opinions, els alumnes compartiran amb l’autora i les companyes les seves reflexions arran del llibre, i s’aprofundirà, adequant-se al nivell de l’alumnat, una mica més amb la problemàtica que apareix a la història i amb la vida i paper de les dones tot posant-se en la seva pell. Alhora, l’alumnat haurà de treure idees de quin és el seu paper en el planeta i quines accions individuals i col·lectives poden fer en referència a la problemàtica treballada tot expressant-ho de forma plàstica.

Recomanat per: Cicle Superior

Espectacle “Les aventures de la Libel·lulina i les seves amigues”

Adaptació del llibre il·lustrat a un espectacle format petit. Amb l’ajuda d’elements visuals els infants podran acostar-se a una selecció de les històries presentades al llibre il·lustrat mitjançant la seva posada en escena. La Libel·lulina farà volar els infants i els conduirà a descobrir històries de diferents dones, històries de diferents indrets on es preocupen per cuidar la vida del planeta. Voleu descobrir totes aquestes històries amb la Libel·lulina?

La Libel·lulina emprendrà un vol molt especial, donarà vida a les dones i a les seves històries que han canviat el món, per deixar petjada al cor de les espectadores més menudes i als grans també!

Recomanat per: Cicle Infantil i Inicial          

Educació Secundària

Adequació als diferents nivells d’ESO i Batxillerat. Relacionat amb:

  • ESO (Àmbit científic, àmbit valors i àmbit personal i social)
  • Batxillerat (Ciència pel món Contemporani,  Biologia, Ètica i valors)
Taller “A la descoberta de les històries del nostre planeta”

Taller on per grups l’alumnat coneixerà les diferents històries que es presenten en el llibre. Mitjançant una guia de reflexió que acompanya la immersió a les històries i l’aportació d’informació gràfica de problemàtiques actuals, l’alumnat haurà de reflexionar sobre la problemàtica socioambiental tractada i el paper de la/les protagonista/es de la història en l’actuació que desenvolupa en la seva proposta.  A partir d’una dinàmica de compartir les sensacions i opinions, els diferents grups compartiran amb l’autora i les companyes les seves reflexions arran de la història llegida i la informació gràfica rebuda.

S’aprofundirà mitjançant la informació gràfica proporcionada i el tipus d’intervenció a les problemàtiques presentades en el  llibre il·lustrat, adequant-se al nivell de l’alumnat.

Taller “Aprofunditzem en el món de la Libel·lulina”

A partir d’una història del llibre, es desenvolupen diverses dinàmiques per tal de profunditzar en la temàtica socioambiental relacionada amb la història. El taller consistirà en un joc de rol. Finalment, es farà un debat on es recolliran les diferents perspectives de la problemàtica socioambiental, treure idees de quin és el seu paper en el planeta i quines accions individuals i col·lectives poden fer en referència a la problemàtica treballada.

S’escollirà la temàtica a profunditzar segons l’interès de les docents del grup .

 Col·loqui, reflexions i debat sobre la Libel·lulina

Taller que es proposa un cop els alumnes ja han llegit el llibre il·lustrat (pel seu compte o a l’aula). A partir d’una dinàmica de debat i reflexions, els alumnes compartiran amb l’autora les seves impressions i reflexions arran del llibre. S’aprofundirà en les problemàtiques socioambientals des dels ecofeminismes mitjançant l’aportació de dades i informació gràfica sobre situacions actuals. S’interpel·larà a l’alumnat sobre la seva visió, la seva opinió i posició respecte a les diferents situacions així com les propostes d’actuació individual i col·lectiva.

Biblioteques / Llibreries

Espectacle , Hora dels contes. “Les aventures de la Libel·lulina i les seves amigues”

Adaptació del llibre il·lustrat a un espectacle format petit. Amb l’ajuda d’elements visuals els infants podran acostar-se a una selecció de les històries presentades al llibre il·lustrat mitjançant una hora del conte. La Libel·lulina farà volar els infants i els conduirà a descobrir històries de diferents dones, històries de diferents indrets on es preocupen per cuidar la vida del planeta. Voleu descobrir totes aquestes històries amb la Libel·lulina?

La Libel·lulina emprendrà un vol molt especial, donarà vida a les dones i a les seves històries que han canviat el món, per deixar petjada al cor de les espectadores més menudes i als grans també!

Recomanat per: De 3 a 7 anys          

Presentació i debat del llibre per a públic adult

Creació d’un espai de reflexió i debat, partint de les històries i referents presentats al llibre, sobre les problemàtiques socioambientals  presents a la nostra societat, acostant la perspectiva dels ecofeminismes i del vincle entre el gènere i natura. Posar en manifest la necessitat de transitar cap a un model de societat que posi la vida al centre.

Per qualsevol altre proposta educativa, no dubtis en posar-te en contacte!
Juntes podem construir propostes molt enriquidores.