Propostes educatives a partir del llibre

A continuació es presenten una sèrie de propostes educatives que sorgeixen arrel del llibre. L’objectiu d’aquestes propostes és acostar a infants, adolescents i adults la mirada dels ecofeminismes a les diferents problemàtiques socioambientals del nostre planeta tot creant espais i temps per reflexionar i prendre consciència de la necessitat de donar prioritat a la vida i la seva diversitat. 

Propostes per:

  • Educació Primària
  • Educació Secundària
  • Biblioteques / Llibreries

Educació Primària

Taller “Descobrint la Libel·lulina”

S’escolliran dues històries que apareixen al llibre, amb l’ajuda i l’interès de les mestres del grup per a tractar unes temàtiques o altres. Amb l’ajuda d’elements visuals, s’explicaran les dues històries als infants en format conta contes. Un cop explicats els contes els infants podran reflexionar sobre els contes escoltats  i mitjançant una dinàmica per grups cooperatius hauran de posar-se en la pell de les persones que protagonitzen la història. Per últim, mitjançant una dinàmica d’expressió plàstica dinamitzada per grups cooperatius hauran de representar quines accions individuals i col·lectives (com a grup o escola) poden fer en referència a la problemàtica treballada.

Recomanat per: Cicle Mitjà

Col·loqui sobre el llibre “Aprofundim en el fascinant món de la Libel·lulina”

Taller que es proposa un cop els alumnes ja han llegit una o vàries històries del llibre il·lustrat. A partir d’una dinàmica de compartir les sensacions i opinions, els alumnes compartiran amb l’autora i les companyes les seves reflexions arrel del llibre, i s’aprofundirà, adequant-se al nivell de l’alumant, una mica més amb la problemàtica que apareix a la història i amb la vida i paper de les dones la protagnoitzen tot posant-se en la seva pell. Alhora, l’alumnat haurà de treure idees de quin és el seu paper en el planeta i quines accions individuals i col·lectives poden fer en referència a la problemàtica treballada tot expressant-ho de forma plàstica.

Recomanat per: Cicle Superior

L’hora dels contes

Adaptació del llibre il·lustrat a un conta contes. Amb l’ajuda d’elements visuals els infants podran acostar-se a una selecció de les històries presentades al llibre il·lustrat mitjançant un conta contes.  La Libel·lulina farà volar els infants i els conduirà a descobrir històries de diferents dones, històries de diferents indrets on es preocupen per cuidar la vida del planeta. Voleu descobrir totes aquestes històries amb la Libel·lulina?

Recomanat per: Cicle Infantil.

Educació Secundària

Adeqüació als diferents nivells d’ESO i Batxillerat. Relacionat amb:

  • ESO (Àmbit científic, àmbit valors i àmbit personal i social)
  • Batxillerat (Ciència pel món Contemporani,  Biologia, Ética i valors)
Taller “A la descoberta de les històries del nostre planeta”

Taller on per grups l’alumnat coneixerà les diferents històries que es presenten en el llibre. Mitjançant una guia de reflexió que acompanya la immersió a les històries i l’aportació d’informació gràfica de problemàtiques actuals, l’alumnat haurà de reflexionar sobre la problemàtica socioambintal tractada i el paper de la/les protagonista/es de la història en l’actuació que desenvolupa en la seva proposta.  A partir d’una dinàmica de compartir les sensacions i opinions, els diferents grups compartiran amb l’autora i les companyes les seves reflexions arrel de la història llegida i la informació gràfica rebuda.

S’aprofundirà mitjançant la informació gràfica proporcionada i el tipus d’intervenció a les problemàtiques presentades en el  llibre il·lustrat, adequant-se al nivell de l’alumnat

Taller “Aprofunditzem en el món de la Libel·lulina”

A partir de una història del llibre, es desenvolupen diverses dinàmiques per tal d’aprofunditzar en la temàtica socioambinetal relacionada amb la història.

El taller consistirà en un joc de rol. Finalment, es farà un debat on es recolliran les diferents prespectives de la problemàtica socioambiental.

 Col·loqui, reflexions i debat sobre la Libel·lulina

Taller que es proposa un cop els alumnes ja han llegit el llibre il·lustrat (pel seu compte o a l’aula). A partir d’una dinàmica de debat i reflexions, els alumnes compartiran amb l’autora les seves impressions i reflexions arrel del llibre. S’aprofundirà en les problemàtiques socioambientals des dels ecofeminismes  mitjançant l’aportació de dades i informació gràfica sobre situacions actuals que estan ocorren actualment. S’interpel·larà a l’alumnat sobre la seva visió, la seva opinió i posició respecte les diferents situacions així com les propostes d’actuació individual i col·lectiva.

Biblioteques / Llibreries

L’hora dels contes

Adaptació del llibre il·lustrat a un conta contes. Amb l’ajuda d’elements visuals els infants podran acostar-se a una selecció de les històries presentades al llibre il·lustrat mitjançant un conta contes.  La Libel·lulina farà volar els infants i els conduirà a descobrir històries de diferents dones, històries de diferents indrets on es preocupen per cuidar la vida del planeta. Voleu descobrir totes aquestes històries amb la Libel·lulina?

Recomenat per: De 4 a 7 anys             

Presentació i debat del llibre per a públic adult

Creació d’un espai de reflexió i debat, a partir de les històries i referents presentats al llibre, sobre les problemàtiques socioambientals  presents a la nostra societat, acostant la perspectiva dels ecofeminismes i del vincle entre el gènere i natura. Posar en manifest la necessitat de transitar cap a un model de societat que posi la vida al centre.

Per qualsevol altre proposta educativa, no dubtis en posar-te en contacte!
Juntes podem construir propostes molt enriquidores.